Infrastruktura drogowa

Proszę udostępnij i polub nas:
  1. Aktualnie samorząd Czchowa posiada 155 km dróg gminnych, w tym 33 kilometrów dróg wewnętrznych.
  2. W okresie kadencji przejęto od mieszkańców na mienie komunalne około 15 kilometrów dróg.
  3. Wieloletnia realizacja zadań w zakresie chodników wspólnie z Powiatem Brzeskim oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaowocowała wykonaniem połączeń chodnikowych z sąsiednimi gminami. ( Zakliczyn, Łososina Dolna, Gnojnik)
  4. W ramach zawartych porozumień zawartych z Parafiami gmina Czchów wykonała nowe nawierzchnie parkingów.
  5. W kadencji tej na inwestycje drogowo chodnikowe wydatkowano ponad 20 mln zł. Ta znacząca kwota została zaangażowana w poprawę infrastruktury drogowej oraz chodników, co przyczyniło się do znacznego podniesienia jakości życia mieszkańców oraz poprawy warunków komunikacyjnych
    w regionie.
Infrastruktura drogowa – podsumowanie kadencji


Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/