Złota

2024-02-19 – Data opublikowania programu wyborczego – Wszystkie prawa zastrzeżone – Copyright – KWW Samorządność 2024
Program rozwoju dla Złotej na okres kadencji 2024 – 2029

 1. Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej.
 2. Modernizacja stadionu sportowego i zakup gruntu pod budowę parkingu.
 3. Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej w stronę Przymiarek.
 4. Drogi gminne priorytetem programu.
 5. Rozbudowa sieci latarni solarnych w ramach programu bezpieczeństwo mieszkańców.
 6. Program parasolowy dla mieszkańców (fotowoltaika, magazyn energii, pompy ciepła) w ramach KPO – złożony wniosek.
 7. Program ,, Oczyszczalnie Przydomowe” dla mieszkańców ze środków Ochrony Środowiska (KPO).
 8. Rozbudowa placu wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej.
 9. Pomoc finansowa dla stowarzyszeń: Caritas, KGW, OSP i inne stowarzyszenia.
 10. Polityka niskich stawek podatkowych i opłat za wodę i kanalizację.
 11. Modernizacja budynku OSP w Złotej na cele kulturalno-społeczne.(sala, kuchnia).
 12. Uruchomienie klubu integracji międzypokoleniowej.
 13. Pozyskanie środków na renowacje zabytkowego kościoła św. Michała Archanioła.
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/