Zbigniew Jakóbczyk


Zbigniew Jakóbczyk, przedsiębiorca i wieloletni radny z miejscowości Tymowa, od lat aktywnie angażuje się w rozwój swojej społeczności. Jego doświadczenie w biznesie oraz praca na rzecz lokalnej społeczności czynią go doskonałym kandydatem na kolejną kadencję radnego w Czchowie. Zbigniew Jakóbczyk odznacza się nieustającym zaangażowaniem w sprawy lokalne oraz troską o dobro mieszkańców Tymowej. Jego dotychczasowa praca jako radnego była ukierunkowana na poprawę infrastruktury, działań mających na celu rozwój gospodarczy regionu. Jako przedsiębiorca, Zbigniew Jakóbczyk doskonale rozumie potrzeby lokalnej gospodarki i jest zdecydowany kontynuować działania na rzecz poprawy warunków dla przedsiębiorców w Tymowej. Jego doświadczenie w radzie miejskiej oraz znajomość specyfiki lokalnych potrzeb stanowią solidne podstawy dla skutecznego działania na rzecz rozwoju miasta. Walczy o wariant Samorządowy przebiegu Sądeczanki przez Tymową. Zbigniew Jakóbczyk jest aktywnym i zaangażowanym członkiem społeczności, który dąży do kontynuowania pracy na rzecz lokalnego rozwoju. Jego determinacja, doświadczenie i troska o dobro Tymowej czynią go godnym zaufania kandydatem na kolejną kadencję radnego w Czchowie. Jego reelekcja umożliwi kontynuację skutecznej pracy na rzecz dobra Tymowej oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców.

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/