Piaski – Drużków

2024-02-19 – Data opublikowania programu wyborczego – Wszystkie prawa zastrzeżone – Copyright – KWW Samorządność 2024

Program rozwoju dla Piaski – Drużków na okres kadencji 2024 – 2029

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przepompowni.
 2. Program dla mieszkańców „Oczyszczalnie Przydomowe dla mieszkańców” finansowany ze środków Funduszu Ochrony Środowiska w ramach (KPO).
 3. Rozbudowa sieci lamp solarnych z programu – Bezpieczny mieszkaniec.
 4. Program parasolowy dla mieszkańców (fotowoltaika, magazyny energii i pompy ciepła w ramach (KPO).
 5. Urządzenie placu rekreacyjnego i wypoczynku przy budynku komunalnym.
 6. Powiększenie i budowa nowego parkingu koło Kościoła.
 7. Rozbudowa i modernizacja dróg gminnych ( poszerzenie drogi w stronę Filipowic, remont poboczy, montaż barier ochronnych).
 8. Pomoc finansowa i organizacyjna dla działań społecznych tj. Caritas, KGW, Stowarzyszenia.
 9. Polityka niskich stawek podatkowych i opłat za wodę i kanalizację.
 10. Budowanie oferty turystycznej w oparciu o walory miejscowości – utworzenie punktów widokowych, przystanków dla rowerów.
 11. Wdrożenie oferty zajęć i wycieczek dla mieszkańców gminy.
 12. Organizacja tematycznych imprez dla mieszkańców.
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/