Jakub Bajda


Jakub Bajda to młody i dynamiczny kandydat na radnego do Rady Miejskiej w Czchowie, pełen kreatywnych pomysłów. Jego determinacja w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów sprawia, że jest silnym ogniwem w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jego entuzjazm oraz zaangażowanie w sprawy miejskie przyczynią się do świeżego spojrzenia na wyzwania, przed którymi stoi miasto. Czynny Strażak OSP Czchów. Jako młody kandydat, wnosi świeże spojrzenie oraz nową energię do pracy na rzecz dobra wspólnego. Jego zaangażowanie i aktywność mogą być inspiracją dla innych młodych osób, zachęcając je do udziału w życiu społecznym i podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju miasta. Jakub Bajda stanowi obiecujące ogniwo, które może przyczynić się do nowych, innowacyjnych rozwiązań oraz pozytywnych zmian w lokalnej społeczności.

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/