Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski-Drużków, gm. Czchów

09 listopad 2020

Gmina Czchów jest Beneficjentem projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski-Drużków, gm. Czchów”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski-Drużków, gm. Czchów” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców w Gminie Czchów poprzez budowę 0,882 km sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i budową zbiornika retencyjnego w msc. Piaski-Drużków, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: w wyniku realizacji operacji zostanie rozbudowana sieć wodociągowa oraz wybudowana hydrofornia i zbiornik retencyjny w msc. Piaski-Drużków, gm. Czchów.

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap II

lipiec 2019

     Gmina Czchów jest Beneficjentem projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno – kulturalne – etap II”.

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap II” mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, zaspokojenie potrzeb społecznych oraz poprawa dostępności do kultury i propagowanie inicjatyw społecznych poprzez budowę świetlicy w miejscowości Złota i Tymowa, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Przewidywane wyniki operacji: w wyniku realizacji operacji zostanie rozbudowany i przebudowany budynek Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowany, nadbudowany i przebudowany Zespół Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne.

Odnowiona kapliczka św. Jana Nepomucena w Czchowie

październik 2022

Odnowiona kapliczka św. Jana Nepomucena w Czchowie

Dobiegła końca odnowa kapliczki św. Jana Nepomucena w Czchowie w ramach projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czchowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2.”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z tej okazji, 18 października 2022 r. strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czchowie zorganizowali dzień otwarty w ramach operacji pn. „Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej drewniano – kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie wzniesionej w I poł. XIX wieku”, mającej na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej drewniano – kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie wzniesionej w I poł. XIX wieku, będącego obiektem dziedzictwa kulturowego.

W spotkaniu z Wykonawcą prac konserwatorsko –restauratorskich – Panią Dorotą Kwiecińską – Nosek wzięły udział osoby z grup defaworyzowanych oraz dzieci i młodzież. Wykonawca omówił szczegółowo zakres prac jaki był wykonywany przy kapliczce tj. zabezpieczenie obiektu przed niszczeniem w przyszłości (szczególnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych) oraz przywróceniem wartości artystycznych kapliczki. Opowiedział o pracach konserwatorskich jakie były wykonane przy figurze św. Jana Nepomucena, przy postumencie figury, przy kamiennych bazach filarów kapliczki oraz przy kamiennych filarach kapliczki. Ciekawostką jest to, że podczas realizacji zadania, przy zagospodarowaniu terenu wokół kapliczki po zdjęciu kostki brukowej, odsłoniły się dalsze elementy pierwotnej kapliczki tj. obramowanie kapliczki z piaskowca oraz dwa stopnie również z piaskowca, które można zauważyć na zdjęciach archiwalnych. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zachwyceni kapliczką, która odzyskała swój dany blask.

Młodsi mieszkańcy gminy Czchów natomiast oblegli wozy strażackie, gdzie wsiadanie i przesiadanie stanowiły najlepsze atrakcje, dzięki którym mogliśmy zobaczyć wiele uśmiechniętych twarzy. Był również pokaz urządzeń wykorzystywanych przez strażaków, w tym pokazy gaszenia ognia.

Tymowa – Boisko Sportowe

Zakończyła się budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa

grudzień 2022

Gmina Czchów w 2022 r. pozyskała środki z Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn.: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Zadanie realizowane przez Gminę Czchów miało na celu budowę wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego, umożliwiającego masowe uprawianie sportu zarówno przez uczniów jak i mieszkańców gminy Czchów. Natomiast głównym celem inwestycji jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Wybudowane boiska znajdują się w centrum miejscowości Tymowa przy drodze wojewódzkiej w pobliżu Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Przedszkola. Zakres rzeczowy obejmował budowę boiska do piłki nożnej z trawą naturalną o wymiarach 20,0m x 30,0m wyposażonego w 2 kpl. bramek oraz budowę boiska do piłki siatkowej o wymiarach 8,0 m x 16,0 m przystosowanego również do gry w badmintona i tenisa ziemnego, gdyż zostały odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych a także siedzisko sędziowskie. Zostały również zamontowane ławki parkowe oraz tablica informacyjna. Ponadto poza projektem na działce została zamontowana zabawka typu „Małpiszon” stanowiąca koszt niekwalifikowalny przedmiotowego zadania sfinansowana ze środków własnych Gminy.  

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 99 802,20 zł, z czego 70 432,20 zł pochodzi ze środków Gminy Czchów, natomiast 29 370,00 zł pochodzi ze środków Województwa Małopolskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa

17 maj 2023

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w ramach realizacji zadania pn:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”

 Burmistrz Czchowa informuje, że 09.05.2023r. odbyło się przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”, Zakres Nr 1 – Kanalizacja sanitarna w miejscowości Czchów

 • zadanie obejmuje wykonanie odcinka: R3-R4-R5, ST. 77-R9-R10, R9-Pg
  nr 907/2 ( część ul. Kazimierza Wielkiego )
 • zadanie obejmuje wykonanie odcinka: 117 – L – L2, L – L1 ( część ul. Granice Górne )

Termin wykonania robót: 7 miesięcy od podpisania umowy

Wykonawcą robót jest: EUROGIEŁDA Czchów – Jurków Sp. Z o.o., Jurków 304,
32-860 Czchów, 
tel. 14 66 36 246

– kierownik budowy : Robert Jacek Faron, tel. 606 383 384

– inspektor nadzoru: Zbigniew Syrkiewicz, tel. 604 688 335

Inwestor: Gmina Czchów, Rynek 12, 32-860 Czchów , tel. 14 66 21 724

Modernizacja dróg gminnych

Podpisano umowę na modernizację dróg gminnych

Opublikowano: 05 czerwiec 2023

Umowa na modernizację dróg gminnych

2 czerwca 2023 roku Gmina Czchów zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja dróg gminnych”. Umowa w imieniu Gminy została podpisana przez Burmistrza Czchowa Marka Chudobę oraz Skarbnik Gminy Monikę Kurzydło.

W ramach powyższej umowy zostanie wykonane zadanie inwestycyjne podzielone na dwie części:

 1. Część Nr 1- Podbudowa
  1. Domosławice – droga “Do szkoły”,
  2. Tworkowa – droga “Do Rzepy”,
  3. Jurków – droga “Do Kopytki”.
 2. Część Nr 2 – Nawierzchnia
  1. Czchów – droga: „ul. Dworska” „ul. Machulec”, „Machulec skrzyżowanie”, „ul Słoneczna”, „ul Armii Krajowej”,
  2. Jurków – droga „Do Kopytki”,
  3. Piaski-Drużkó – droga „Od szkoły do Rzezawy”, „Trabki Górne”,
  4. Tworkowa – droga „Do Rzepy”,
  5. Złota – droga „Nagorze Niedzwiedza”, „Do Koczwary”
  6. Biskupice Melsztyńskie – droga „Winnice”,
  7. Domosławice – droga „Do Szkoły”, „Domosławice Faliszewice”
  8. Tymowa – droga „Zadebrze”, „Granice”, „Do Paska”.        

W ramach postępowania przetargowego zostały wybrane dwie firmy:

 1. MK BUD Spółka z o.o., Bilsko 282, 33-314 Łososina.
 2. “PAWLAK” Łukasz Pawlak, Łabowa 81, 33-336 Łabowa.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to wrzesień 2023 rok.

Wartość podpisanej umowy wynosi:

Część nr 1 Podbudowa – 60 086,12 zł

Część nr 2 Nawierzchnia – 574 523,81 zł.

Całość inwestycji wynosi – 634 609,93 zł.

Inwestycja realizowana jest w całości z budżetu Gminy Czchów.

Rozbudowa istniejącego ujęcia wody oraz budowa nowoczesnej stacji uzdatniania

Stacja uzdatniania wody dla GMINY CZCHÓW

Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody.

lipiec 2023

Rozbudowa istniejącego ujęcia wody w ramach rządowego funduszu Polski Ład to sztandarowa inwestycja gminna w 2023 i 2024 roku. Dokładniej ujmując, to budowa zbiornika wody o pojemności 650 M3 oraz nowoczesnej stacji uzdatniania wody . Wykonany wcześniej program funkcjonalno-użytkowy zakłada przebudowę ujęcia wody i budowę stacji uzdatniania wody.

Podstawowym celem budowy stacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o lepszej jakości. W wyniku realizacji budowy użytkownicy otrzymają wodę o podwyższonych parametrach w zakresie twardości, jednocześnie o dobrych walorach smakowych i w ilości zapewniającej ich bezpieczeństwo bytowe i przeciwpożarowe.Obniżona twardość wody uzdatnionej pozwoli zmniejszyć zużycie wszelkiego rodzaju detergentów przez co także zmniejszą się koszty utrzymania gospodarstw domowych.

Efektem tej budowy będzie niezawodność pracy stacji poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury sterującej oraz nowych urządzeń technologicznych. Zgodnie z programem funkcjonalnym inwestycja zapewni także możliwość zwiększenia ilości osób korzystających z sieci wodociągowej, większą niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę pitną, zabezpieczenie odpowiedniej jakości bakteriologicznej wody oraz likwidację okresowych niedoborów.

Przypomnijmy skąd pochodzą środki finansowe na tę inwestycje. Urząd w 2022 roku aplikował do rządowego funduszu Polski Ład w drugiej edycji programu inwestycji strategicznych. Program ten realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kosztorys inwestorski tj. całkowite koszty realizacji inwestycji wyniosły 7 061 287 zł.  W ramach postępowania przetargowego wykonawcą zostało wybrane konsorcjum którego liderem jest PBC sp. z o. o.. W dniu 23 maja 2023 roku Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy zawarł umowę z wykonawcą na realizację zadania. Wartość podpisanej umowy wynosi 8 485 692 zł 62 gr.  Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił gminie promesy na tę kwotę dofinansowania w wysokości 4 748 480 zł. Pozostała kwota tj. 3 742 212 zł została uzupełniona ze środków pochodzących z Rządowej subwencji na wodociągi, kanalizację.  

Realizacja zadania to zaledwie 18 miesięcy. Rozpoczęcie robót nastąpi jeszcze w tym półroczu a oddanie do użytku nastąpi w grudniu 2024 roku.

„Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych”

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

grudzień 2020

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Czchów otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 050 980,00 zł.

Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych”. W ramach zadania zostanie przebudowany i rozbudowany budynek Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach o pomieszczenia związane z działalnością szkoły.

Całkowity koszt zadania – 1 576 049,21 zł.

Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa

Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400

grudzień 2021

Tablioca informacyjna: dofinansowano ze środków budżetu państwa

„REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA”

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400

Dotacja celowa z Budżetu Państwa: 304 389,00 

Koszt inwestycji: 380 486,32 

Dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku objęło remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400. Polegał on na wyrównaniu istniejącej podbudowy i położeniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 1,240 km jak również w ramach zadania zostały naprawione istniejące pobocza.

Inwestycje ostatniej kadencji z udziałem środków zewnętrznych

Otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie na 28 projektów, o łącznej wartości 14 737 688,63 zł.

sierpień 2023

Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów w latach 2019 – 2023 aplikowała o środki finansowe z Unii Europejskiej jak i środki pozabudżetowe krajowe m.in. na zadania związane z gospodarką wodno – ściekową, oświatą, kulturą, turystyką oraz na zadania związane z ochroną zabytków czy też budową i remontem dróg.

Wszystkie złożone wnioski, a w szczególności te które wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno pod względem formalno – prawnym jak i merytorycznym zostały ocenione przez komisje konkursowe pozytywnie i w większości otrzymały dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, że w cieszących się wśród samorządów bardzo dużą popularnością naborach ogłaszanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów takich jak: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych czy też Polsk Ład: Program Inwestycji Strategicznych nasza Gmina również aplikowała o środki finansowe, w każdym naborze i w maksymalnej możliwej puli.

Informuję jednocześnie, że w tej kadencji zostały złożone 55 wnioski, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie na 28 projektów, o łącznej wartości 14 737 688,63 zł.

W 2022 r. aplikowaliśmy o pomoc finansową na 12 zadań inwestycyjnych, a otrzymaliśmy dofinasowanie na 8 złożonych projektów na łączną kwotę 6 960 734,00 zł.

Poniżej tabelaryczne zestawienie złożonych w latach 2019 – 2023 przez Gminę Czchów wniosków i otrzymane dofinansowanie.

Rok 2019
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 114 348,00 zł
„Remont nawierzchni boiska sportowego w Czchowie”…………………Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”Ocena pozytywna – nie przyznano dofinansowania
„Prace konserwatorsko- restauratorskie przy zabytkowej kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Domosławicach wzniesionej w 1729 roku – Etap II”Dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiegoDofinansowanie – 8 000,00 zł
„Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz prace budowlane przy zabytkowej drewniano-kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie wzniesionej w I poł XIX wieku”Dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiegoOcena pozytywna – nie przyznano dofinansowania
„Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota”Wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowiePożyczka 2 209 480,19zł z możliwością umorzenia – 662 844,06 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 334 673,00 zł 
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski-Drużków, gm. Czchów”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 261 522,80 zł
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 415 690,00 zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz w Jurkowie polegająca na budowie chodnika odc. 010 od km 0+086,00 do km 0+297,50; budowie kanalizacji deszczowej odc. 010 od km 0+088,97 do km 0+297,80 remoncie istniejących zjazdów, budowie zatoki autobusowej odc.010 od km 0+210,65 do km 0+266,65 na działkach ewidencyjnych numer: 277,325/2 obręb Jurków, gmina CzchówDofinansowanie z Województwa MałopolskiegoDofinansowanie – 128 995,91 zł
„Remont drogi gminnej nr K250090 w km od 0+087,00 do km 0+280,00 wraz z remontem obiektu mostowego Czchów – Zapora w km od 0+091,80 do km 0+275,00 w miejscowości Czchów i Piaski Drużków gmina Czchów”Dofinansowanie z Województwa MałopolskiegoBrak zgody Województwa Małopolskiego na realizację ze środków inwestycyjnych
Czchów, Baszta średniowieczna, Przełom XIII i XIV wieku, Roboty budowlano – konserwatorskie zabezpieczającekoronę murów.Dofinansowanie z Województwa MałopolskiegoBrak dofinansowania – wniosek złożony
„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś w msc. Złota”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (90 mb chodnika) – 46 975,55 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik – Złota w msc. Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie km 0+014 do 8+279”.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (8,265 km) – 96 466,00 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa – Łososina Dolna km 0+040 do km 11+ 491 w miejscowościach: Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Katy wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450K”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (11,451 km) – 116 295,00 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 3+260 odcinka drogi powiatowej nr 1441K w miejscowości Złota”dofinansowanie realizacji oświetlenia przejścia dla pieszychw roku 2019 w ramach zadania
„Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych”
Dofinansowanie – 19 800,00 zł
„ Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 w m. Tymowa”,Przekazano dotację do Województwa Małopolskiego –77 778,12 złZadanie zrealizowano w ramach Inicjatyw Samorządowych
„ Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa: Zadanie 2”Przekazano dotację do Województwa Małopolskiego –205 018,62 złZadanie zrealizowano wspólnie z Województwem Małopolskim
Rok 2020
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 53 957,00 zł 
„Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – bezzwrotne wsparcie dla gmin, powiatów i miast. Dofinansowanie – 1 050 980 zł
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabórBrak dofinansowania
„Budowa parkingu Park&Ride w m. Czchów przy DK nr 75”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabórBrak dofinansowania
„Inkubator przetwórstwa lokalnego w Czchowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabórBrak dofinansowania
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabórBrak dofinansowania
„Budowa parkingu Park&Ride w m. Czchów przy DK nr 75”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabórBrak dofinansowania
„Inkubator przetwórstwa lokalnego w Czchowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabórBrak dofinansowania
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2020” Dofinansowanie – 26 230,00 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”Wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowiePożyczka 187 545,19 zł z możliwością umorzenia – 56 263,56 zł
„Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej drewniano – kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie wzniesionej w I poł. XIX wieku”Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020Dofinansowanie – Wnioskodawca OSP Czchów – 67 000,00 zł
Rok 2021
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 136 843,00 zł
„Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020Brak dofinansowania
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021”Dofinansowanie – 48 350,00 zł
Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowejDofinansowanie – 304 389,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 75 na terenie gminy Czchów.GDDKiADofinansowanie – 333 780,14 zł
„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś w msc. Złota”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (90 mb chodnika) – 43 198,83 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Czchów”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychBrak dofinansowania
„Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów –pakiet 3”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychBrak dofinansowania
„Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychDofinansowanie – max 2 040 370,40 zł
Rok 2022
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 106 000,00 zł 
„Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla LKS Tymon Tymowa w Tymowej”Fundusz SprawiedliwościDofinansowanie – 5 000,00 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biskupice Melsztyńskie i Domosławice”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Brak dofinansowania – jesteśmy na liście rezerwowej
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 1 852 885,00 zł
Zakup wyposażenia do nowego budynku Szkoły Muzycznej I st. w DomosławicachDofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO 2023Brak dofinansowania
„Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa”Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”Dofinansowanie – 29 370,00 zł
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”Dofinansowanie – 44 000,00 zł
„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” obejmującego wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 1+209 odcinka 020 drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Domosławice. Oświetlenie przejść dla pieszych – program Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – przekazano dotację dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 11 110,58 zł Zadanie zrealizowano wspólnie z Województwem Małopolskim
„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” obejmującego wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w km 0+300 odcinka 020 drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Biskupice MelsztyńskieOświetlenie przejść dla pieszych – program Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wniosek nie został zakwalifikowany
„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś w msc. Złota”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (100 mb chodnika) – 139 908,81 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„ E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku – 79 192,31 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychBrak dofinansowania
„Zbiornik wody czystej o pojemności V = 650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychDofinansowanie – 4 748 480,00 zł
„Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej drewnianej kapliczce św. Jana Nepomucena w Jurkowie wzniesionej na przełomie XVIII/XIX wieku”.Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020Dofinansowanie – Wnioskodawca OSP Jurków – 61 000,00 zł
„Budowa wiaty turystycznej wraz z towarzyszącym budynkiem gospodarczym, utwardzeniem działki oraz małą architekturą rekreacyjną”Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020Dofinansowanie – Wnioskodawca Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej – 113 999,00 zł
Rok 2023
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Bezpieczny mieszkaniec w XXI wieku”Wniosek o dofinansowanie z Funduszu SprawiedliwościDofinansowanie – 5 000,00 zł
„Czchów – Zamek projekt aranżacji ruin wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjna – renowacja murów wieży zamkowej”Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówBrak dofinansowania
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023” Dofinansowanie – 30 000,00 zł 

Kolejne drogi dojazdowe do pól zostały wyremontowane

30 październik 2023

b_250_0_16777215_0_0_images_2023_20231020_122859.jpg

W roku 2023 Gmina Czchów otrzymała kolejną dotację ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wysokość otrzymanej dotacji ze środków Województwa wynosi 97 232,00 zł a wartość całości realizowanych prac wyniosła 263 861,79 zł.

Dzięki temu Gmina Czchów mogła zrealizować modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujących lokalizacjach:

 • w miejscowości Piaski-Drużków „Droga Harcówka Habalina Trąbki” o długości 310 mb
 • w miejscowości Tworkowa „Droga Rożnówka” o długości 290 mb

 Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

b_250_0_16777215_0_0_images_2023_Logo-Małopolska-V-RGB.png
20231020 121545
20231020 121256
20231020 123248

„Zbiornik wody czystej o pojemności V = 650 m3 ”

Podpisanie umowy na zadanie pn.: „Zbiornik wody czystej o pojemności V = 650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów gm. Czchów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Opublikowano: 01 czerwiec 2023Odsłony: 319

LOGO Gminy czchów Polskiego Ładu Banku Gospodarstwa Krajowego

W dniu 23 maja 2023 roku Gmina Czchów zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn.: Zbiornik wody czystej o pojemności V = 650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów.

Umowa ta dotyczy robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, na które Gmina Czchów uzyskała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program ten realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostanie wybudowany zbiornik wody czystej o pojemności użytkowej 650 m3 wraz ze stacją uzdatniania wody, zostanie przebudowana istniejąca pompownia wraz z jej dostosowaniem do zapotrzebowania na przesył wody.

W ramach postępowania przetargowego zostało wybrane Konsorcjum – którego Liderem jest PBC Spółka z o.o., a Partnerem Jakub Broszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo i Nieruchomości. Powyższa umowa realizacyjna w imieniu Gminy została podpisana przez Burmistrza Czchowa Marka Chudobę oraz Skarbnik Gminy Monikę Kurzydło.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to styczeń 2025 roku.

Wartość podpisanej umowy wynosi 8 485 692,62 zł, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Czchów promesę, z której wynika, że ostateczna kwota dofinansowania wynosi 4 748 480,00 zł.

DSC07642
DSC07642

Projekt ekologiczny szansą na niższe koszty dla mieszkańców

19 październik 2023

Gmina Czchów w ramach kolejnego naboru w ramach „Polskiego Ładu” otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 995 000 zł dofinansowania na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych. Całkowita wartość wniosku to 2,1 mln zł, a wkład własny gminy to 105 tys. zł.

W ramach zgłoszonego przedsięwzięcia planuje się wykonanie instalacji na m. in. budynkach szkół gminnych, hali sportowej w Czchowie, budynku GZOZ, oczyszczalni ścieków, ujęcia wody oraz budynku urzędu.

Projektowana inwestycja ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania samorządu gminy, pozwoli na utrzymanie opłat za wodę i kanalizację na dotychczasowym poziomie.

loga polski lad

Gmina Czchów realizuje Projekt Cyfrowa Gmina

b_250_0_16777215_0_0_images_RK_loga_banner_na_strone_CG.jpg

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość projektu: 294 420,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 294 420,00 PLN (100%).

Cele projektu: Zwiększenie zdolności gminy do realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Opis projektu Realizacja projektu ma na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, zwiększenie mobilności pracy urzędu oraz zwiększenie dostępności do zdalnego załatwiania spraw urzędowych dla mieszkańców.

W ramach 1 modułu przewidziano zakup nowych stacji roboczych, zakup oprogramowania biurowego, zakup serwera Active Directory wraz z licencjami, wirtualizacją , modernizację sieci lokalnej LAN wraz z podniesieniem zabezpieczeń pomieszczenia serwerowni. Zbudowanie odpowiedniej struktury sprzętowo-programowej będzie podstawą do zapewnienia warunków działania Urzędu zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami KRI i KSC. Zakup laptopów to odpowiedź na zagrożenia wynikające z ograniczenia pracy stacjonarnej Urzędu w obliczu zewnętrznych zagrożeń.

W zakresie 2 modułu przewidziano realizację usług szkoleniowych w zakresie cyberbezpieczeństwa dla urzędników, mających na celu podniesienie świadomości zagrożeń oraz umiejętności reagowania na cyfrowe zagrożenia oraz szkolenie dla pracowników IT odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cyfrowe Urzędu.

W ramach modułu 3 tj. zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, przewidziano zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa oraz zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania siecią i zasobami IT oraz wykupienie serwisu UTM.

W ramach realizacji Grantu przewidziano także zakup usług doradczych

Efekty działań: Zapewnienie ciągłości działania Urzędu Miejskiego w Czchowie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno pracowników oraz klientów poprzez zwiększenie zdolności Urzędu Miejskiego w Czchowie do realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/