Konsultacje społeczne dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów – Tymowa

Ogłoszenie Burmistrza Czchowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa ❗️
✅️ Burmistrz Czchowa Zarządzeniem Nr 40/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa.
👉 Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag do koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa.
✅️ Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w dniach od 05.03.2024 r. do 19.03.2024 r.
👉 Konsultacje będą prowadzone poprzez wyłożenie do publicznego wglądu koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa w sali narad (parter budynku) Urzędu Miejskiego w Czchowie, jak również opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie oraz na stronie internetowej Urzędu.
❗️Konsultacje społeczne realizowane będą poprzez zgłaszanie opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@czchow.pl, poczty tradycyjnej lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Czchowie.
👉 Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców sołectw: Tymowa i Tworkowa oraz Dzielnicy Czchów.❗️
Szczegóły na stronie UM Czchów 👇👇
www.czchow.pl

Gmina Czchów ma możliwość pozyskania dofinansowania na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców.

Ogłoszenie o naborze ankiet dotyczących udziału w projekcie parasolowym w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

Szanowni Państwo,

Burmistrz Czchowa, widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) informuje, że Gmina Czchów ma możliwość pozyskania dofinansowania na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców.

W ramach powyższego naboru, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na poziomie
90%
kwoty netto, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Dofinansowanie można uzyskać na:

a) zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,

b) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,

c) zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

d) zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Projekt skierowany będzie wyłącznie do osób fizycznychnieprowadzących działalności gospodarczej (zamontowane instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone mogą być wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego).

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z dokumentacją (tj. ankietą, procedurą naboru oraz projektem umowy użyczenia nieruchomości na cele Projektu) oraz złożyć w Urzędzie Miejskim w Czchowie wstępną ankietę informacyjn wraz z podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli umową użyczenia. Procedura naboru oraz projekt umowy użyczenia nieruchomości zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy do dnia 23.01.2023 r.

Nabór ankiet prowadzony będzie w dniach od 24.01.2024 r. do 02 lutego 2024 r. w pokoju nr 1 na parterze Urzędu Miejskiego w Czchowie, w godzinach od 8:00-15:00.

Projekt przeznaczony jest dla nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czchów. Ponadto Do projektu mogą przystąpić tylko osoby, które nie posiadają jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp., na dzień złożenia wniosku.

UWAGA!!!

Projekt będzie realizowany przez Gminę Czchów pod warunkiem wystarczającego zainteresowania Projektem (ilość ankiet i umów) oraz jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

 Załączniki:

  1. ANKIETA (plik pdf)
  2. umowa uzyczenia (plik edytowalny docx)
  3. procedura zapisu mieszkańców (plik pdf)

Zimą pamiętaj o zwierzętach – komunikat Burmistrza Czchowa

styczeń 2024

W okresie zimowym, kiedy temperatury spadają poniżej zera, zadbajmy szczególnie o naszych czworonożnych przyjaciół. Niskie temperatury zagrażają zdrowiu i życiu psów przebywających cały czas na zewnątrz, szczególnie tym starym i schorowanym.

O co należy zadbać?

JEDZENIE I PICIE

Psy przebywające na świeżym powietrzu potrzebują zimą więcej kalorii, aby wytworzyć wystarczającą ilość ciepła i energii, by przetrwać mroźne dni i noce. Warto zadbać  o bardziej kaloryczne pożywienie, które można również lekko podgrzać przed podaniem.

Pamiętajmy, że pies musi mieć pod dostatkiem świeżą wodę. Woda stojąca na zewnątrz zamarza, należy więc ją regularnie uzupełniać. Ważne, aby miski stające na dworze w okresie zimowym nie były metalowe, ponieważ zwierzęciu może przykleić się język. Zalecane są miski plastikowe lub ceramiczne.

SCHRONIENIE

Jeśli temperatura mocno spada, wpuśćmy naszego psa do domu. Nie narażajmy go na wychłodzenie. Szczególnie zadbajmy o psy stare i schorowane. Jeśli nie możesz trzymać psa w domu podczas mrozów, należy zapewnić mu ciepłą, solidną budę, która ochroni go przed wiatrem i niską temperaturą. Budę należy odpowiednio zabezpieczyć przed chłodem- najlepiej jest ją wypełnić słomą. Nie wolno stosować wszelkiego typu materiałów, gdyż nasiąkają wilgocią i zamarzają. Warto też osłonić wejście do budy przed nawiewaniem śniegu i deszczu.

INNE

Bardzo ważne, aby przy niskich temperaturach na szyi psa obroża nie była metalowa.

Nie zapominajmy również o kotach mieszkających na zewnątrz, dla których ciepły silnik auta może być atrakcyjnym źródłem ciepła. Przed uruchomieniem pojazdu warto uderzyć w maskę czy nadkola lub zatrąbić klaksonem, aby zachęcić koty do opuszczenia kryjówki pod maską.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt m.in.:

  • Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
  • Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/