Najważniejsze kontakty dla Was

DANE KONTAKTOWE do Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Czchowie
Rynek 12
32-860 Czchów

gmina@czchow.pl

poniedziałek 8:00 – 16:00

 wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Rynek 12
32-860 Czchów
woj. małopolskie

E-mail: tutaj  
Telefon: 14 662 17 10 (centrala)
Faks: 14 662 17 33

Konto do wpłat z tytułu opłaty skarbowej, opłaty lokalne, podatki, czynsze za wynajem lokali i dzierżawę gruntu:
80 85890006 0040 0000 0156 0008

Konto do wpłat za faktury za wywóz nieczystości ciekłych
69 8589 0006 0040 0410 0156 0073

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki oraz za wodę i kanalizację prosimy wnosić na indywidualne konta bankowe, podane w decyzji podatkowej, informacji o wysokości opłaty „śmieciowej” lub na fakturze.

Referaty UM w Czchowie (telefony do kierowników):

Referat Społeczno-Organizacyjny (SO)
tel. 146 621 735
Referat Budżetowo-Podatkowy (BP)
tel. 146 621 744
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji (ITI)
tel. 146 621 741
Referat Usług Komunalnych (UK)
tel. 146 621 731
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
tel. 146 621 734
Sekretariat Burmistrza Czchowa
tel. 146 621 718

Wywóz nieczystości ciekłych – tel.: 146 621 738.

Inne przydatne telefony:

Opieka Zdrowotna

DARMED – Ośrodek Zdrowia w Czchowie tel. 146 843 090
MIROMED – Ośrodek Zdrowia w Jurkowie tel. 146 842 202
DARMED – Punkt Lekarski w Złotej tel. 146 639 009
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie, tel. 14 6843452, 14 6843210

Apteki

– Czchów, ul. Krakowska 17b, tel. 14 685 87 50
– Czchów, ul. Sądecka 183, tel. 14 684 35 55
– Jurków 379, tel. 14 684 85 85

Komisariat Policji w Czchowie
ul. Sądecka 195, tel. 47 832 14 00

Ważne telefony

 • Podatki –  tel. 14 66 21 744
 • Wywóz śmieci – tel. 14 66 21 722
 • Wywóz szamba – tel. 14 66 21 738
 • Woda, kanalizacja – tel: 14 6621745 lub tel. kom. 667 784 443
 • Sprawy inwestycji (warunki zabudowy, przyłącza wody i kanalizacji) – tel. 14 66 21 724
 • Urząd Stanu Cywilnego – tel. 14 66 21 734
 • Dowody osobiste, sprawy meldunkowe – tel. 14 66 21 725
 • Zwrot akcyzy, wycinka drzew, cmentarze, ochrona zwierząt, szkody łowieckie – tel. 14 66 21 738
 • Centrala Urzędu – 14 66 21 710

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 14 66 36 565
 • Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – tel. 14 68 43 188
 • Miejska Biblioteka Publiczna – tel. 14 66 36 088
 • Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej – tel. 14 68 43 452

Przedszkola

Publiczne Przedszkole w Czchowie

Dyrektor: mgr Beata KORDA-HORZYMEK

tel. 146 636 557; e-mail: tutaj

Publiczne Przedszkole w Tymowej

Dyrektor: mgr Magdalena Bednarek

tel. 146 860 500; e-mail: tutaj

Publiczne Przedszkole w Jurkowie

Dyrektor: mgr Magdalena MICHALCZYK

tel. 146 842 201; e-mail: tutaj

Szkoły Podstawowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie

Dyrektor: mgr Elżbieta Orłowicz

tel. 146 843 200; e-mail: tutaj

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wytrzyszczce

prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna

Dyrektor: Teresa ROBAK

tel. 146 635 610; e-mail: tutaj

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jurkowie

Dyrektor: mgr Beata MIGAS

tel. 146 842 200; e-mail: tutaj

Kluby dziecięce

Gminny Klub Dziecięcy „MIŚ” w Czchowie

Dyrektor: mgr Beata KORDA-HORZYMEK

tel. 146 636 557; e-mail: tutaj

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/