Kolejne drogi dojazdowe do pól zostały wyremontowane

wrzesień 2022

Jak co roku Gmina Czchów w 2022 r. aplikowała o środki z budżetu Województwa Małopolskiego na zadania polegające na modernizacji dróg dojazdowych do pól. W ramach programu można składać wnioski na modernizację dróg znajdujących się poza obszarem miejskim. W związku z powyższym na terenie Gminy Czchów zostały wyremontowane odcinki 4 dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach prac została położona nawierzchnia asfaltowa na niżej podanych drogach:

 • w miejscowości Złota – „Droga Nagorze – Niedźwiedza” – 200 mb,
 • w miejscowości Domosławice – „Droga Domosławice – Faliszewice” – 140 mb
 • w miejscowości Wytrzyszczka i Będzieszyna „Droga Folwarczyska – Bryniak” – 250 mb
 • w miejscowości Tymowa – „Droga Folwarczyska – Bryniak” – 220 mb

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Modernizacja dróg gminnych

Podpisano umowę na modernizację dróg gminnych

Opublikowano: 05 czerwiec 2023

Umowa na modernizację dróg gminnych

2 czerwca 2023 roku Gmina Czchów zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja dróg gminnych”. Umowa w imieniu Gminy została podpisana przez Burmistrza Czchowa Marka Chudobę oraz Skarbnik Gminy Monikę Kurzydło.

W ramach powyższej umowy zostanie wykonane zadanie inwestycyjne podzielone na dwie części:

 1. Część Nr 1- Podbudowa
  1. Domosławice – droga “Do szkoły”,
  2. Tworkowa – droga “Do Rzepy”,
  3. Jurków – droga “Do Kopytki”.
 2. Część Nr 2 – Nawierzchnia
  1. Czchów – droga: „ul. Dworska” „ul. Machulec”, „Machulec skrzyżowanie”, „ul Słoneczna”, „ul Armii Krajowej”,
  2. Jurków – droga „Do Kopytki”,
  3. Piaski-Drużkó – droga „Od szkoły do Rzezawy”, „Trabki Górne”,
  4. Tworkowa – droga „Do Rzepy”,
  5. Złota – droga „Nagorze Niedzwiedza”, „Do Koczwary”
  6. Biskupice Melsztyńskie – droga „Winnice”,
  7. Domosławice – droga „Do Szkoły”, „Domosławice Faliszewice”
  8. Tymowa – droga „Zadebrze”, „Granice”, „Do Paska”.        

W ramach postępowania przetargowego zostały wybrane dwie firmy:

 1. MK BUD Spółka z o.o., Bilsko 282, 33-314 Łososina.
 2. “PAWLAK” Łukasz Pawlak, Łabowa 81, 33-336 Łabowa.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to wrzesień 2023 rok.

Wartość podpisanej umowy wynosi:

Część nr 1 Podbudowa – 60 086,12 zł

Część nr 2 Nawierzchnia – 574 523,81 zł.

Całość inwestycji wynosi – 634 609,93 zł.

Inwestycja realizowana jest w całości z budżetu Gminy Czchów.

Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa

Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400

grudzień 2021

Tablioca informacyjna: dofinansowano ze środków budżetu państwa

„REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA”

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400

Dotacja celowa z Budżetu Państwa: 304 389,00 

Koszt inwestycji: 380 486,32 

Dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku objęło remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400. Polegał on na wyrównaniu istniejącej podbudowy i położeniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 1,240 km jak również w ramach zadania zostały naprawione istniejące pobocza.

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/