Władysław Osada


Władysław Osada to doświadczony przedsiębiorca i wieloletni radny, który od lat konsekwentnie walczy o dobro swojej miejscowości Piaski Drużków. Jego zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności oraz troska o poprawę warunków życia mieszkańców są niezaprzeczalne. Dzięki swojemu doświadczeniu biznesowemu, Władysław Osada doskonale rozumie potrzeby lokalnej społeczności. Jako wieloletni radny, Władysław Osada zdobył zaufanie mieszkańców poprzez skuteczne reprezentowanie ich interesów i podejmowanie konstruktywnych inicjatyw. Jego wiek oraz doświadczenie stanowią doskonałe połączenie, umożliwiające mu skuteczną pracę na rzecz dobra wspólnoty lokalnej. Władysław Osada to nie tylko przedsiębiorca, ale przede wszystkim aktywny mieszkaniec Drużkowa, gotowy do podejmowania wyzwań i dążący do nieustannego rozwoju swojej miejscowości. Jego determinacja i zaangażowanie w sprawy społeczne czynią go doskonałym kandydatem na stanowisko radnego, gotowym do podejmowania trudnych decyzji i podejmowania działań na rzecz dalszego rozwoju Piasków Drużków.

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/