Gmina Czchów ma możliwość pozyskania dofinansowania na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców.

Proszę udostępnij i polub nas:

Ogłoszenie o naborze ankiet dotyczących udziału w projekcie parasolowym w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

Szanowni Państwo,

Burmistrz Czchowa, widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) informuje, że Gmina Czchów ma możliwość pozyskania dofinansowania na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców.

W ramach powyższego naboru, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na poziomie
90%
kwoty netto, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Dofinansowanie można uzyskać na:

a) zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,

b) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,

c) zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

d) zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Projekt skierowany będzie wyłącznie do osób fizycznychnieprowadzących działalności gospodarczej (zamontowane instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone mogą być wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego).

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z dokumentacją (tj. ankietą, procedurą naboru oraz projektem umowy użyczenia nieruchomości na cele Projektu) oraz złożyć w Urzędzie Miejskim w Czchowie wstępną ankietę informacyjn wraz z podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli umową użyczenia. Procedura naboru oraz projekt umowy użyczenia nieruchomości zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy do dnia 23.01.2023 r.

Nabór ankiet prowadzony będzie w dniach od 24.01.2024 r. do 02 lutego 2024 r. w pokoju nr 1 na parterze Urzędu Miejskiego w Czchowie, w godzinach od 8:00-15:00.

Projekt przeznaczony jest dla nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czchów. Ponadto Do projektu mogą przystąpić tylko osoby, które nie posiadają jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp., na dzień złożenia wniosku.

UWAGA!!!

Projekt będzie realizowany przez Gminę Czchów pod warunkiem wystarczającego zainteresowania Projektem (ilość ankiet i umów) oraz jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

 Załączniki:

  1. ANKIETA (plik pdf)
  2. umowa uzyczenia (plik edytowalny docx)
  3. procedura zapisu mieszkańców (plik pdf)
Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/