Kazimierz Kurzydło


Kazimierz Kurzydło jest obecnie kandydatem na kolejną kadencję, a jego doświadczenie wniesie nieocenioną wiedzę i wsparcie dla młodych radnych. Jego kontynuacja w roli radnego to szansa na dalszy rozwój miasta Czchowa oraz kontynuację pozytywnych zmian, które zapoczątkował w poprzednich latach. Jego gotowość do dzielenia się doświadczeniem oraz wspierania nowych liderów lokalnej społeczności stanowi istotny element w budowaniu silnego i zrównoważonego samorządu. Jego zaangażowanie w sprawy miasta oraz chęć pomocy młodszym kolegom radnym sprawiają, że jest niezastąpionym członkiem rady miejskiej. Jego oddanie w walce o dobro miasta oraz troska o potrzeby mieszkańców są niezaprzeczalne.  Jako doświadczony radny, ma na swoim koncie wiele sukcesów i pozytywnych zmian, które przyczyniły się do poprawy warunków życia w gminie. Jego zaangażowanie oraz ciągła determinacja w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów są inspiracją dla innych liderów lokalnej społeczności. Jego obecność w radzie miejskiej nadal stanowi wartość dodaną dla miasta Czchowa i jego mieszkańców.

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/