Oświata i Wychowanie

Proszę udostępnij i polub nas:

Realizacja zadań oświatowych przez samorząd gminny jest w znacznym stopniu determinowany obowiązującymi przepisami prawa, które narzucają określone wymogi, warunki prowadzenia szkół i przedszkoli.

Wychodząc poza wyznaczone ustawowo minima gmina Czchów od lat konsekwentnie stawiała na poprawę warunków nauczania, dostępność do opieki przedszkolnej. Przygotowana sieć przedszkoli zapewnia opiekę każdemu chętnemu z terenu gminy Czchów. – na dzisiaj to 365 przedszkolaków.

W 2018 roku utworzony został Gminny Klub Dziecięcy „Miś”, który zapewnia opiekę dzieciom do lat 3, co pozwala aktywnym zawodowo rodzicom na szybszy powrót na rynek pracy.

W szkołach podstawowych gminy Czchów uczy się łącznie 930 uczniów. Atutem sieci szkól gminnych jest dostępność do stołówek szkolnych, które na dzisiaj obsługują ok 620 uczniów dziennie.

Innowacją na skale ogólnopolską jest prowadzona przez gminę jako organ prowadzący Szkoła Muzyczna I stopnia w Domosławicach. Obecnie szkoła obejmuje swoim zasięgiem cztery powiaty, w szkole naukę pobiera 570 uczniów z 8 gmin.

Te wszystkie działania realizowane są przy ogromnym zaangażowaniu środków własnych gminy Czchów, niedobór subwencji oświatowej na poziomie ok 10 mln zł co przekłada się na kwotę 6,5 tyś. zł którą gmina Czchów corocznie dokłada do każdego ucznia.

Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/