Inwestycje drogowo – chodnikowe wykonane to kwota ok 20 mln zł

Proszę udostępnij i polub nas:

W kadencji tej na inwestycje drogowo chodnikowe wydatkowano ponad 20 mln zł. Ta znacząca kwota została zaangażowana w poprawę infrastruktury drogowej oraz chodników, co przyczyniło się do znacznego podniesienia jakości życia mieszkańców oraz poprawy warunków komunikacyjnych w regionie..

Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/