Wytrzyszczka-Będzieszyna

Program rozwoju dla Wytrzyszczki i Będzieszyny na okres kadencji 2024 – 2029

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej Wytrzyszczka – Potoki.
 2. Remont wraz z termomodernizacją budowy szkoły w Wytrzyszczce.
 3. Program dla mieszkańców „Oczyszczalnie Przydomowe dla mieszkańców” finansowany ze środków Funduszu Ochrony Środowiska w ramach (KPO).
 4. Budowa dróg i mijanek.
 5. Pomoc finansowa i organizacyjna dla stowarzyszeń społecznych działających na terenie
  Wytrzyszczki i Będzieszyny.
 6. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze ze środków KPO.
 7. Polityka niskich stawek podatkowych i opłat za wodę i kanalizację.
 8. Rozbudowa sieci lamp solarnych z programu – Bezpieczny mieszkaniec.
 9. .Zagospodarowywanie terenu wokół szkoły – nowe boisko sportowe, strefa wypoczynkowa.
 10. Organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców.
 11. Utworzenie punktów widokowych.
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/