Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +” 2021

NAZWA PROGRAMU:
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +” 2021

NAZWA ZADANIA:
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w Gminnym Klubie Dziecięcym „MIŚ” w Czchowie
ul. Armi Krajowej 10, 32-860 Czchów

  Opis Programu

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH +”. 

Wartość zadania

Planowany w 2021 roku koszt realizacji Programu „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021:

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 48 960,00 zł

Środki własne gminy                                                 –  189 486,00 zł

Całkowity koszt zadania                                            –  238 446,00 zł

Plakat:

2021 12czysty plakat budzet panstwa 420x297 v2

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci od najmłodszych lat. W ramach działań promujących czytelnictwo przedszkola z Gminy Czchów zorganizują następujące działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa:
1. Realizacja projektu edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.
2. Działania związane z promocja literatury – „Mamo, Tato poczytaj mi”.
3. Przygotowywanie teatrzyków w oparciu o przeczytane bajki i baśnie i prezentacja w ramach promocji czytelnictwa.
4. Prowadzenie akcji „Wędrująca Książka”.
5. Prowadzenie akcji „Miś w świecie literatury.
6. Organizacja konkurów recytatorskich „Mój ulubiony wiersz”.

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

RZĄDOWY PROGRAM – POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Opublikowano: 30 grudzień 2021Odsłony: 564

b_250_0_16777215_0_0_https___czchow.naszops.pl_pliki_obraz_znaki_strona_www_1.png

Gmina Czchów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr OK.II.531.1.7/7.2021 w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości
144 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące 00/100).

Przyznana dotacja jest przeznaczona na zakup usług i wyposażenia do stołówek szkolnych. Celem dotacji jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2021 szacuje się na kwotę 180 000,00  zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
w tym środki własne gminy 36 000,00 (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Zakończenie prac przy kapliczce św. Jana Nepomucena w Jurkowie

25 sierpień 2023

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że w dniu 23.08.2023 roku odbyło się w Jurkowie oficjalne zakończenie prac konserwatorsko-restauratorskich oraz budowlanych przy zabytkowej kapliczce św. Jana Nepomucena w Jurkowie, wzniesionej na przełomie XVIII/XIX wieku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 tzw.  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Całkowita wartość przedsięwzięcia to73 797,01 zł. w tym dofinansowanie 61 000,00.

Ze względów finansowych, przy tego rodzaju zadaniach stowarzyszenia posiadają lepsze warunki inwestowania, dlatego też Burmistrz Czchowa zdecydował o podjęciu w tym temacie współpracy z zarządem OSP w Jurkowie. Zadanie ze względu na budowlę zabytkową wykonała profesjonalna ekipa z uprawnieniami konserwatorskimi pod kierownictwem Pani Doroty Kwiecińskiej – Nosek.

Oddania do użytku dokonano uroczyście w asyście Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i Bożego Miłosierdzia w Jurkowie ks. Tadeusza Mroza. Uroczystość zorganizował zarząd OSP w Jurkowie. Poza kolegami ochotnikami była też obecna Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Alicja Mordarska, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jurkowie, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz liczna grupa mieszkańców z Jurkowa.

Po przedstawieniu krótkiego życiorysu Św. Jana Nepomucena Ksiądz Proboszcz pobłogosławił figurkę oraz poprowadził modlitwę dziękczynną, natomiast Burmistrz Czchowa przedstawił krótką historię obecnego okresu od uznania obiektu za zabytkowy do czasu jego restauracji. Jest to zasługa między innymi Pana Sołtysa Jurkowa, który zainicjował podjęcie remontu kapliczki jak i Rady Miejskiej na czele z Panią Przewodniczącą Alicją Mordarską, która na wniosek Burmistrza Czchowa uznała obiekt za zabytkowy i wpisała go tym samym do rejestru zabytków.

Słowa uznania należą się także kolegom ochotnikom Straży Pożarnej, którzy na wniosek Burmistrza odpowiedzieli pozytywnie i podjęli się współpracy w zakresie wspólnych działań, mimo że nie jest to ich obowiązkiem statutowym.

Swój udział niewątpliwie mają też pracownicy Urzędu z Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, którzy od strony formalnej nadzorowali całe przedsięwzięcie.  Burmistrz Czchowa złożył wszystkim podziękowania i pogratulował mieszkańcom za ich zaangażowanie w budowę społeczności lokalnej i wspólnych działań na rzecz przyszłych pokoleń.

OSP Tworkowa z nowym sprzętem zakupionym z dotacji Funduszu Sprawiedliwości

Marta Malec-Lech (UMWM), druhowie OSP Czchów

19 grudnia 2020 r. Pani Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowej sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach umowy na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Jednostka OSP w Tworkowej wzbogaciła się o następujące wyposażenie:

 1. Ubranie specjalne XENON BASIC – 4 kpl.
 2. Buty PRO-LINE PLUS  – 4 pary
 3. Hełm strażacki GALLET F1XF – 4 szt.
 4. Rękawice specjalne PRO-LINE III – 4 pary
 5. Kominiarka strażacka GO-02K  – 4 szt.
 6. Ubranie koszarowe 3-częściowe – 4 kpl.
 7. Radiotelefon HYTERA PD 565 z mikrofonogłośnikiem – 2 szt.
 8. Wąż tłoczny 42/30 ŁA OSW FLUO – 1 szt.
 9. Prądownica RB 101 – 1 szt.
 10. Podkrzesywarka HT133 30 CM/12” 71 PM3 – 1 szt.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie w zdecydowany sposób podniesie skuteczność i bezpieczeństwo działań strażaków OSP Tworkowa w zakresie niesienia pomocy poszkodowanym osobom, bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Całkowity koszt realizacji projektu – 29 500 zł

 • dofinansowanie na realizację projektu z Funduszu Sprawiedliwości – 29 000 zł
 • wkład własny Gminy Czchów – 500 zł

Wsparcie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Funduszu Sprawiedliwości

Aktualizuj

Wsparcie dla Naszych Pań

sierpień 2023

Wsparcie dla KGW z Funduszu Sprawiedliwości - Gmina Czchów

W dniu 26 lipca 2023 r. w Sali „Kino Baszta” w Czchowie Burmistrz Czchowa uroczyście przekazał nowoczesny sprzęt Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, zakupiony w ramach projektu ” Bezpieczny mieszkaniec w XXI wieku „.

Gmina Czchów na w/w projekt pozyskała środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Sprzęt gastronomiczny odebrali przedstawiciele KGW z: Tworkowej, Tymowej, Jurkowa i Biskupic Melsztyńskich.

Zakupione zostały między innymi: witryna mroźnica skrzyniowa, grill kontaktowy żeliwny, dwa termosy stalowe 10 l, dwie kuchnie 5-palnikowe z piekarnikiem, grill gazowy, lodówko-zamrażarka, maszyna do popcornu – wózek, maszyna do waty cukrowej – wózek.

Każdy sprzęt został oznaczony logiem Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości oraz tekstem „Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

DSC00767
DSC00774
DSC00796
DSC00819
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sfinansowano_ze_%C5%9Brodk%C3%B3w_funduszu_sprawiedliwo%C5%9Bci_kt%C3%B3rego_dysponentem_jest_minister_sprawiedliwo%C5%9Bci.pngLudowy Klub Sportowy Tymon Tymowa w Tymowej z nowym sprzętem sportowym zakupionym z dotacji Funduszu Sprawiedliwości

 • Ludowy Klub Sportowy Tymon Tymowa w Tymowej z nowym sprzętem sportowym zakupionym z dotacji Funduszu Sprawiedliwości

05 styczeń 2023

W dniu 28.12.2022 w Urzędzie Miejskim w Czchowie Burmistrz Czchowa oficjalne przekazał Ludowemu Klubowi Sportowemu Tymon Tymowa sprzęt sportowy zakupiony w ramach umowy na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok.

Dotacja w wysokości 5 tys. zł została przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu sportowego, służącego do prowadzenia treningów z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi jak również potrzebnego do udziału w rozgrywkach piłki nożnej. Ze środków dotacji zakupiono 20 szt. piłki nożnej oraz 20 szt. strojów piłkarskich i 20 szt. skarpetogetrów .

Termin zakończenia realizacji umowy – 31 grudnia 2022 roku.

321620095 5538968389558345 487607186159783463 n
321931779 918606942633432 7631641711657728936 n
IMG20221228090405
IMG20221228090359

Inwestycje ostatniej kadencji z udziałem środków zewnętrznych

Otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie na 28 projektów, o łącznej wartości 14 737 688,63 zł.

sierpień 2023

Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów w latach 2019 – 2023 aplikowała o środki finansowe z Unii Europejskiej jak i środki pozabudżetowe krajowe m.in. na zadania związane z gospodarką wodno – ściekową, oświatą, kulturą, turystyką oraz na zadania związane z ochroną zabytków czy też budową i remontem dróg.

Wszystkie złożone wnioski, a w szczególności te które wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno pod względem formalno – prawnym jak i merytorycznym zostały ocenione przez komisje konkursowe pozytywnie i w większości otrzymały dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, że w cieszących się wśród samorządów bardzo dużą popularnością naborach ogłaszanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów takich jak: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych czy też Polsk Ład: Program Inwestycji Strategicznych nasza Gmina również aplikowała o środki finansowe, w każdym naborze i w maksymalnej możliwej puli.

Informuję jednocześnie, że w tej kadencji zostały złożone 55 wnioski, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie na 28 projektów, o łącznej wartości 14 737 688,63 zł.

W 2022 r. aplikowaliśmy o pomoc finansową na 12 zadań inwestycyjnych, a otrzymaliśmy dofinasowanie na 8 złożonych projektów na łączną kwotę 6 960 734,00 zł.

Poniżej tabelaryczne zestawienie złożonych w latach 2019 – 2023 przez Gminę Czchów wniosków i otrzymane dofinansowanie.

Rok 2019
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 114 348,00 zł
„Remont nawierzchni boiska sportowego w Czchowie”…………………Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”Ocena pozytywna – nie przyznano dofinansowania
„Prace konserwatorsko- restauratorskie przy zabytkowej kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Domosławicach wzniesionej w 1729 roku – Etap II”Dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiegoDofinansowanie – 8 000,00 zł
„Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz prace budowlane przy zabytkowej drewniano-kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie wzniesionej w I poł XIX wieku”Dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiegoOcena pozytywna – nie przyznano dofinansowania
„Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota”Wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowiePożyczka 2 209 480,19zł z możliwością umorzenia – 662 844,06 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 334 673,00 zł 
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski-Drużków, gm. Czchów”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 261 522,80 zł
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 415 690,00 zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz w Jurkowie polegająca na budowie chodnika odc. 010 od km 0+086,00 do km 0+297,50; budowie kanalizacji deszczowej odc. 010 od km 0+088,97 do km 0+297,80 remoncie istniejących zjazdów, budowie zatoki autobusowej odc.010 od km 0+210,65 do km 0+266,65 na działkach ewidencyjnych numer: 277,325/2 obręb Jurków, gmina CzchówDofinansowanie z Województwa MałopolskiegoDofinansowanie – 128 995,91 zł
„Remont drogi gminnej nr K250090 w km od 0+087,00 do km 0+280,00 wraz z remontem obiektu mostowego Czchów – Zapora w km od 0+091,80 do km 0+275,00 w miejscowości Czchów i Piaski Drużków gmina Czchów”Dofinansowanie z Województwa MałopolskiegoBrak zgody Województwa Małopolskiego na realizację ze środków inwestycyjnych
Czchów, Baszta średniowieczna, Przełom XIII i XIV wieku, Roboty budowlano – konserwatorskie zabezpieczającekoronę murów.Dofinansowanie z Województwa MałopolskiegoBrak dofinansowania – wniosek złożony
„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś w msc. Złota”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (90 mb chodnika) – 46 975,55 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik – Złota w msc. Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie km 0+014 do 8+279”.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (8,265 km) – 96 466,00 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa – Łososina Dolna km 0+040 do km 11+ 491 w miejscowościach: Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Katy wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450K”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (11,451 km) – 116 295,00 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 3+260 odcinka drogi powiatowej nr 1441K w miejscowości Złota”dofinansowanie realizacji oświetlenia przejścia dla pieszychw roku 2019 w ramach zadania
„Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych”
Dofinansowanie – 19 800,00 zł
„ Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 w m. Tymowa”,Przekazano dotację do Województwa Małopolskiego –77 778,12 złZadanie zrealizowano w ramach Inicjatyw Samorządowych
„ Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa: Zadanie 2”Przekazano dotację do Województwa Małopolskiego –205 018,62 złZadanie zrealizowano wspólnie z Województwem Małopolskim
Rok 2020
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 53 957,00 zł 
„Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – bezzwrotne wsparcie dla gmin, powiatów i miast. Dofinansowanie – 1 050 980 zł
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabórBrak dofinansowania
„Budowa parkingu Park&Ride w m. Czchów przy DK nr 75”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabórBrak dofinansowania
„Inkubator przetwórstwa lokalnego w Czchowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabórBrak dofinansowania
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabórBrak dofinansowania
„Budowa parkingu Park&Ride w m. Czchów przy DK nr 75”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabórBrak dofinansowania
„Inkubator przetwórstwa lokalnego w Czchowie”Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabórBrak dofinansowania
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2020” Dofinansowanie – 26 230,00 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”Wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowiePożyczka 187 545,19 zł z możliwością umorzenia – 56 263,56 zł
„Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej drewniano – kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie wzniesionej w I poł. XIX wieku”Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020Dofinansowanie – Wnioskodawca OSP Czchów – 67 000,00 zł
Rok 2021
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 136 843,00 zł
„Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020Brak dofinansowania
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021”Dofinansowanie – 48 350,00 zł
Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowejDofinansowanie – 304 389,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 75 na terenie gminy Czchów.GDDKiADofinansowanie – 333 780,14 zł
„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś w msc. Złota”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (90 mb chodnika) – 43 198,83 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Czchów”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychBrak dofinansowania
„Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów –pakiet 3”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychBrak dofinansowania
„Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychDofinansowanie – max 2 040 370,40 zł
Rok 2022
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Modernizacja dróg dojazdowych do pól”Dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnychDofinansowanie – 106 000,00 zł 
„Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla LKS Tymon Tymowa w Tymowej”Fundusz SprawiedliwościDofinansowanie – 5 000,00 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biskupice Melsztyńskie i Domosławice”.Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Brak dofinansowania – jesteśmy na liście rezerwowej
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020Dofinansowanie – 1 852 885,00 zł
Zakup wyposażenia do nowego budynku Szkoły Muzycznej I st. w DomosławicachDofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO 2023Brak dofinansowania
„Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa”Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”Dofinansowanie – 29 370,00 zł
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”Dofinansowanie – 44 000,00 zł
„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” obejmującego wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 1+209 odcinka 020 drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Domosławice. Oświetlenie przejść dla pieszych – program Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – przekazano dotację dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 11 110,58 zł Zadanie zrealizowano wspólnie z Województwem Małopolskim
„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” obejmującego wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w km 0+300 odcinka 020 drogi wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Biskupice MelsztyńskieOświetlenie przejść dla pieszych – program Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wniosek nie został zakwalifikowany
„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś w msc. Złota”Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku (100 mb chodnika) – 139 908,81 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„ E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzesku – 79 192,31 złZadanie zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychBrak dofinansowania
„Zbiornik wody czystej o pojemności V = 650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów”Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychDofinansowanie – 4 748 480,00 zł
„Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej drewnianej kapliczce św. Jana Nepomucena w Jurkowie wzniesionej na przełomie XVIII/XIX wieku”.Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020Dofinansowanie – Wnioskodawca OSP Jurków – 61 000,00 zł
„Budowa wiaty turystycznej wraz z towarzyszącym budynkiem gospodarczym, utwardzeniem działki oraz małą architekturą rekreacyjną”Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020Dofinansowanie – Wnioskodawca Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej – 113 999,00 zł
Rok 2023
NazwaProgramRozstrzygnięcie
„Bezpieczny mieszkaniec w XXI wieku”Wniosek o dofinansowanie z Funduszu SprawiedliwościDofinansowanie – 5 000,00 zł
„Czchów – Zamek projekt aranżacji ruin wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjna – renowacja murów wieży zamkowej”Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówBrak dofinansowania
„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”Dofinasowanie prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023” Dofinansowanie – 30 000,00 zł 
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/