Pachota Paweł


Pan Paweł Pachota jest młodym i dynamicznym kandydatem na radnego do Rady Miejskiej w Czchowie, pochodzącym z miejscowości Złota. Jego entuzjazm, zaangażowanie umożliwiają mu skuteczne działanie na rzecz lokalnej społeczności. Piłkarz i trener piłki nożnej. Radny miejski w latach 2014-2018. Paweł Pachota jest zdecydowany, by przyczynić się do rozwoju Złotej i poprawy warunków życia mieszkańców. Jako aktywny mieszkaniec Złotej, zna specyfikę lokalnych potrzeb i jest gotowy do podejmowania konkretnych działań na rzecz ich realizacji. Posiada świeże spojrzenie na problemy społeczne oraz nowatorskie podejście do ich rozwiązywania. Jego energiczny charakter i otwartość na nowe pomysły sprawiają, że jest on doskonałym kandydatem na stanowisko radnego, gotowym do podejmowania wyzwań i podejmowania innowacyjnych inicjatyw na rzecz rozwoju regionu.

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/