Bernadeta Salamon


Bernadeta Salamon jest kandydatką na radną do Rady Miejskiej w Czchowie. Jest aktywną działaczką społeczną, zaangażowaną w różnorodne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Pani Salamon odgrywa istotną rolę w Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku” oraz Stowarzyszeniu „Entuzjaści Uśmiechu”. Ponadto, jest członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach oraz Gospodyń Wiejskich. Jej zaangażowanie w różne organizacje społeczne świadczy o jej silnym poczuciu odpowiedzialności wobec wspólnoty lokalnej oraz chęci tworzenia pozytywnych zmian. Pani Bernadeta Salamon posiada szeroki wachlarz doświadczeń społecznych, które mogą stanowić solidną podstawę dla jej pracy jako radnej. Jej pasja do działania społecznego oraz zaangażowanie w lokalne inicjatywy mogą przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnej i poprawy warunków życia mieszkańców.

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/