Michał Włodarczyk


Michał Włodarczyk Ma 35 lat. Kandydat na radnego do Rady Miejskiej w Czchowie, który jest pełen pomysłów i wizji dla rozwoju swojej miejscowości, Tworkowej. Jego determinacja w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów sprawia, że jest silnym ogniwem w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jego zaangażowanie w walkę o rozwój Tworkowej oraz troska o dobro jej mieszkańców stanowią fundament jego działalności. Jest mieszkańcem wsi w Tworkowa. Od 3 lat jest właścicielem gospodarstwa Rolnego. Prowadzi hodowlę bydła i uprawę zbóż wraz z żoną i czwórką dzieci. Jako aktywny mieszkaniec, jest zdecydowany na podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia w swojej miejscowości. Jego obecność w radzie miejskiej może przyczynić się do realnych zmian oraz innowacyjnych rozwiązań, które będą służyć lokalnej społeczności, a zwłaszcza Tworkowej.

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/