Czchów

2024-02-19 – Data opublikowania programu wyborczego – Wszystkie prawa zastrzeżone – Copyright – KWW Samorządność 2024

Program dla rozwoju Miasta Czchów na okres kadencji 2024 -2029

 1. Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem zapasu wody.
 2. Założenie żłobka wraz z infrastrukturą.
 3. Budowa „Orlika” przy Hali Sportowej lub na stadionie w Czchowie.
 4. Rozbudowa Zamku na Grodzisku ze środków LGD Wrota Karpat (1mln zł).
 5. Uruchomienie Domu Pomocy Społecznej w ramach SPGZOZ w Czchowie ( nad ośrodkiem zdrowia w Czchowie).
 6. Budowa infrastruktury turystyczno wypoczynkowej wraz z parkingiem na zaporze.
 7. Budowa pomnika Kazimierza Wielkiego w Rynku w Czchowie i figury Św.Kingi na Grodzisku.
 8. Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg gminnych i powiatowych ul.Tymowska, Kazimierza Wielkiego, Zapotocze.
 9. Zakup nowego samochodu średniego dla OSP Czchów
 10. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i altany na „Trawnikach”.
 11. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Czchowie – oświetlenie, zaplecze socjalne.
 12. Zakończenie budowy ogrodzenia na Dolnym Cmentarzu (pozwolenie budowlane).
 13. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad Dunajcem po drodze gminnej ( prom- stadion).
 14. Rozbudowa parkingu przy ul. Basztowej w ramach projektu Park and Drive.
 15. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej m.in. na Trawnikach.
 16. Program parasolowy dla mieszkańców (fotowoltaika, magazyn energii, pompy ciepła) w ramach KPO.
 17. Drogi gminne – modernizacje, utworzenie łącznika od ul. ks. Bulandy do DK 75.
 18. Program ,, Oczyszczalnie Przydomowe” dla mieszkańców ze środków Ochrony Środowiska.
 19. W zakresie bezpieczeństwa – Rozbudowa sieci lamp solarnych.
 20. Organizacja „Jarmarków Świątecznych” w ramach programu ochrony dziedzictwa narodowego.
 21. Polityka niskich stawek podatkowych i opłat za wodę i kanalizację.
 22. Pomoc finansowa dla stowarzyszeń (Caritas, KGW, OSP) i innych.
 23. Udostępnienie Inkubatora Przetwórstwa jako źródła dodatkowych dochodów dla mieszkańców.
 24. Organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych, artystycznych oraz kulinarnych w Rynku w Czchowie.
 25. Realizacja imprez, eventów tematycznych – wystawy, pokazy, koncerty, kino plenerowe.
 26. Rozbudowa placu zabaw oraz boiska przy szkole podstawowej.
 27. Dodatkowe atrakcje tematyczne na wzgórzu zamkowym.
 28. Konsekwentna rozbudowa oferty zajęć sportowych i artystycznych dla dzieci z gminy Czchów.
 29. Wzbogacenie oferty turystycznej – święto św. Kingi.
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/