Infrastruktura wodociągowa

Proszę udostępnij i polub nas:
  1. W trakcie realizacji jest budowa stacji uzdatniania wody oraz zbiorników 650 m3 w Czchowie – oddanie do użytkowania jeszcze w tym roku.
  2. Rozbudowa sieci studni w celu zwiększenia zasobów wody w ramach zwiększenia zabezpieczenia dostaw wody pitnej dla mieszkańców.
  3. Zmodernizowano stację przepompowni oraz zainstalowano pełny monitoring pracy zbiorników i sieci wodociągowej.
  4. Rozbudowano sieć wodociągową w całej gminie, aktualnie to ponad 168 km magistrali wodociągowej.
  5. Sukcesywnie dokonano przyłączeń mieszkańców do gminnej sieci wodociągowej – aktualnie to 2550 przyłączy.
  6. Łączne wydatki na wodociągowanie w ostatnich latach to ponad 10 mln zł.
  7. Dokonano inwentaryzacji pozostałych potrzeb w zakresie budowy sieci wodociągowej, która będzie realizowana w kolejnych latach.


Gmina Czchów wysoko w rankingu.
Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/