Infrastruktura społeczna, kulturalna i turystyczna

Proszę udostępnij i polub nas:
  1. Odnowienie i aranżacja obiektu zamkowego na Czchowskim Grodzisku oraz utworzenie militarnego szlaku edukacyjnego.
  2. Modernizacja i rozbudowa rynku, wykonanie parkingów.
  3. Modernizacja budynku i utworzenie Centrum Informacji Turystycznej.
  4. Modernizacja obiektu, doposażenie i utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” Leśniczówka w Czchowie.
  5. Wykonanie placów rekreacji i wypoczynku w większości miejscowości.
  6. Modernizacja w budynku komunalnym w Piaskach – Drużkowie pod potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców.
  7. Wybudowanie Inkubatora Przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na potrzeby rolników oraz Kół Gospodyń Wiejskich.
Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/