Stanisław Sapała


Stanisław Sapala to doświadczony kandydat do Rady Miejskiej w Czchowie, który od wielu lat pełni funkcję radnego. Jego długoletnie doświadczenie w radzie miejskiej świadczy o zaangażowaniu w sprawy lokalnej społeczności oraz umiejętnościach w podejmowaniu decyzji. Ponadto, Pan Spala jest aktywnym społecznikiem, angażującym się w różnorodne inicjatywy na rzecz dobra wspólnego Złotej. Jako strażak, zdobył doświadczenie w pracy na rzecz bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców. Jego zaangażowanie w interes społeczny od wielu lat świadczy o silnym zobowiązaniu do poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Stanisław Sapala posiada bogate doświadczenie oraz wiedzę, które mogą przyczynić się do kontynuacji skutecznej pracy na rzecz rozwoju i dobra mieszkańców Złotej jak i całej gminy Czchów.

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/