Konsultacje społeczne dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów – Tymowa

Proszę udostępnij i polub nas:
Ogłoszenie Burmistrza Czchowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa ❗️
✅️ Burmistrz Czchowa Zarządzeniem Nr 40/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa.
👉 Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag do koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa.
✅️ Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w dniach od 05.03.2024 r. do 19.03.2024 r.
👉 Konsultacje będą prowadzone poprzez wyłożenie do publicznego wglądu koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa w sali narad (parter budynku) Urzędu Miejskiego w Czchowie, jak również opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie oraz na stronie internetowej Urzędu.
❗️Konsultacje społeczne realizowane będą poprzez zgłaszanie opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@czchow.pl, poczty tradycyjnej lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Czchowie.
👉 Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców sołectw: Tymowa i Tworkowa oraz Dzielnicy Czchów.❗️
Szczegóły na stronie UM Czchów 👇👇
www.czchow.pl
Proszę udostępnij i polub nas:

Dodaj komentarz

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/