Budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa

17 maj 2023

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w ramach realizacji zadania pn:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”

 Burmistrz Czchowa informuje, że 09.05.2023r. odbyło się przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”, Zakres Nr 1 – Kanalizacja sanitarna w miejscowości Czchów

  • zadanie obejmuje wykonanie odcinka: R3-R4-R5, ST. 77-R9-R10, R9-Pg
    nr 907/2 ( część ul. Kazimierza Wielkiego )
  • zadanie obejmuje wykonanie odcinka: 117 – L – L2, L – L1 ( część ul. Granice Górne )

Termin wykonania robót: 7 miesięcy od podpisania umowy

Wykonawcą robót jest: EUROGIEŁDA Czchów – Jurków Sp. Z o.o., Jurków 304,
32-860 Czchów, 
tel. 14 66 36 246

– kierownik budowy : Robert Jacek Faron, tel. 606 383 384

– inspektor nadzoru: Zbigniew Syrkiewicz, tel. 604 688 335

Inwestor: Gmina Czchów, Rynek 12, 32-860 Czchów , tel. 14 66 21 724

Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa

Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400

grudzień 2021

Tablioca informacyjna: dofinansowano ze środków budżetu państwa

„REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA”

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400

Dotacja celowa z Budżetu Państwa: 304 389,00 

Koszt inwestycji: 380 486,32 

Dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku objęło remont drogi gminnej Nr 250073K „Czchów – Tymowa” w msc. Czchów i Tworkowa w km 0+000 – 0+320, w km 0+450 – 0+900, w km 1+150 – 1+320, w km 2+100 – 2+400. Polegał on na wyrównaniu istniejącej podbudowy i położeniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 1,240 km jak również w ramach zadania zostały naprawione istniejące pobocza.

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/