Odnowiona kapliczka św. Jana Nepomucena w Czchowie

październik 2022

Odnowiona kapliczka św. Jana Nepomucena w Czchowie

Dobiegła końca odnowa kapliczki św. Jana Nepomucena w Czchowie w ramach projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czchowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2.”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z tej okazji, 18 października 2022 r. strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czchowie zorganizowali dzień otwarty w ramach operacji pn. „Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej drewniano – kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie wzniesionej w I poł. XIX wieku”, mającej na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej drewniano – kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie wzniesionej w I poł. XIX wieku, będącego obiektem dziedzictwa kulturowego.

W spotkaniu z Wykonawcą prac konserwatorsko –restauratorskich – Panią Dorotą Kwiecińską – Nosek wzięły udział osoby z grup defaworyzowanych oraz dzieci i młodzież. Wykonawca omówił szczegółowo zakres prac jaki był wykonywany przy kapliczce tj. zabezpieczenie obiektu przed niszczeniem w przyszłości (szczególnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych) oraz przywróceniem wartości artystycznych kapliczki. Opowiedział o pracach konserwatorskich jakie były wykonane przy figurze św. Jana Nepomucena, przy postumencie figury, przy kamiennych bazach filarów kapliczki oraz przy kamiennych filarach kapliczki. Ciekawostką jest to, że podczas realizacji zadania, przy zagospodarowaniu terenu wokół kapliczki po zdjęciu kostki brukowej, odsłoniły się dalsze elementy pierwotnej kapliczki tj. obramowanie kapliczki z piaskowca oraz dwa stopnie również z piaskowca, które można zauważyć na zdjęciach archiwalnych. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zachwyceni kapliczką, która odzyskała swój dany blask.

Młodsi mieszkańcy gminy Czchów natomiast oblegli wozy strażackie, gdzie wsiadanie i przesiadanie stanowiły najlepsze atrakcje, dzięki którym mogliśmy zobaczyć wiele uśmiechniętych twarzy. Był również pokaz urządzeń wykorzystywanych przez strażaków, w tym pokazy gaszenia ognia.

X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/