Zakończenie prac przy kapliczce św. Jana Nepomucena w Jurkowie

Proszę udostępnij i polub nas:

25 sierpień 2023

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że w dniu 23.08.2023 roku odbyło się w Jurkowie oficjalne zakończenie prac konserwatorsko-restauratorskich oraz budowlanych przy zabytkowej kapliczce św. Jana Nepomucena w Jurkowie, wzniesionej na przełomie XVIII/XIX wieku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 tzw.  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Całkowita wartość przedsięwzięcia to73 797,01 zł. w tym dofinansowanie 61 000,00.

Ze względów finansowych, przy tego rodzaju zadaniach stowarzyszenia posiadają lepsze warunki inwestowania, dlatego też Burmistrz Czchowa zdecydował o podjęciu w tym temacie współpracy z zarządem OSP w Jurkowie. Zadanie ze względu na budowlę zabytkową wykonała profesjonalna ekipa z uprawnieniami konserwatorskimi pod kierownictwem Pani Doroty Kwiecińskiej – Nosek.

Oddania do użytku dokonano uroczyście w asyście Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i Bożego Miłosierdzia w Jurkowie ks. Tadeusza Mroza. Uroczystość zorganizował zarząd OSP w Jurkowie. Poza kolegami ochotnikami była też obecna Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Alicja Mordarska, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jurkowie, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz liczna grupa mieszkańców z Jurkowa.

Po przedstawieniu krótkiego życiorysu Św. Jana Nepomucena Ksiądz Proboszcz pobłogosławił figurkę oraz poprowadził modlitwę dziękczynną, natomiast Burmistrz Czchowa przedstawił krótką historię obecnego okresu od uznania obiektu za zabytkowy do czasu jego restauracji. Jest to zasługa między innymi Pana Sołtysa Jurkowa, który zainicjował podjęcie remontu kapliczki jak i Rady Miejskiej na czele z Panią Przewodniczącą Alicją Mordarską, która na wniosek Burmistrza Czchowa uznała obiekt za zabytkowy i wpisała go tym samym do rejestru zabytków.

Słowa uznania należą się także kolegom ochotnikom Straży Pożarnej, którzy na wniosek Burmistrza odpowiedzieli pozytywnie i podjęli się współpracy w zakresie wspólnych działań, mimo że nie jest to ich obowiązkiem statutowym.

Swój udział niewątpliwie mają też pracownicy Urzędu z Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, którzy od strony formalnej nadzorowali całe przedsięwzięcie.  Burmistrz Czchowa złożył wszystkim podziękowania i pogratulował mieszkańcom za ich zaangażowanie w budowę społeczności lokalnej i wspólnych działań na rzecz przyszłych pokoleń.

Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/