Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap II

Proszę udostępnij i polub nas:

lipiec 2019

     Gmina Czchów jest Beneficjentem projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno – kulturalne – etap II”.

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap II” mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, zaspokojenie potrzeb społecznych oraz poprawa dostępności do kultury i propagowanie inicjatyw społecznych poprzez budowę świetlicy w miejscowości Złota i Tymowa, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Przewidywane wyniki operacji: w wyniku realizacji operacji zostanie rozbudowany i przebudowany budynek Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowany, nadbudowany i przebudowany Zespół Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne.

Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/