Projekt ekologiczny szansą na niższe koszty dla mieszkańców

Proszę udostępnij i polub nas:

19 październik 2023

Gmina Czchów w ramach kolejnego naboru w ramach „Polskiego Ładu” otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 995 000 zł dofinansowania na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych. Całkowita wartość wniosku to 2,1 mln zł, a wkład własny gminy to 105 tys. zł.

W ramach zgłoszonego przedsięwzięcia planuje się wykonanie instalacji na m. in. budynkach szkół gminnych, hali sportowej w Czchowie, budynku GZOZ, oczyszczalni ścieków, ujęcia wody oraz budynku urzędu.

Projektowana inwestycja ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania samorządu gminy, pozwoli na utrzymanie opłat za wodę i kanalizację na dotychczasowym poziomie.

loga polski lad
Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/