Tymowa – Boisko Sportowe

Proszę udostępnij i polub nas:

Zakończyła się budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa

grudzień 2022

Gmina Czchów w 2022 r. pozyskała środki z Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn.: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Zadanie realizowane przez Gminę Czchów miało na celu budowę wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego, umożliwiającego masowe uprawianie sportu zarówno przez uczniów jak i mieszkańców gminy Czchów. Natomiast głównym celem inwestycji jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Wybudowane boiska znajdują się w centrum miejscowości Tymowa przy drodze wojewódzkiej w pobliżu Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Przedszkola. Zakres rzeczowy obejmował budowę boiska do piłki nożnej z trawą naturalną o wymiarach 20,0m x 30,0m wyposażonego w 2 kpl. bramek oraz budowę boiska do piłki siatkowej o wymiarach 8,0 m x 16,0 m przystosowanego również do gry w badmintona i tenisa ziemnego, gdyż zostały odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych a także siedzisko sędziowskie. Zostały również zamontowane ławki parkowe oraz tablica informacyjna. Ponadto poza projektem na działce została zamontowana zabawka typu „Małpiszon” stanowiąca koszt niekwalifikowalny przedmiotowego zadania sfinansowana ze środków własnych Gminy.  

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 99 802,20 zł, z czego 70 432,20 zł pochodzi ze środków Gminy Czchów, natomiast 29 370,00 zł pochodzi ze środków Województwa Małopolskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/