Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski-Drużków, gm. Czchów

Proszę udostępnij i polub nas:

09 listopad 2020

Gmina Czchów jest Beneficjentem projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski-Drużków, gm. Czchów”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika retencyjnego w msc. Piaski-Drużków, gm. Czchów” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców w Gminie Czchów poprzez budowę 0,882 km sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i budową zbiornika retencyjnego w msc. Piaski-Drużków, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: w wyniku realizacji operacji zostanie rozbudowana sieć wodociągowa oraz wybudowana hydrofornia i zbiornik retencyjny w msc. Piaski-Drużków, gm. Czchów.

Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/