Rozbudowa istniejącego ujęcia wody oraz budowa nowoczesnej stacji uzdatniania

Proszę udostępnij i polub nas:

Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody.

lipiec 2023

Rozbudowa istniejącego ujęcia wody w ramach rządowego funduszu Polski Ład to sztandarowa inwestycja gminna w 2023 i 2024 roku. Dokładniej ujmując, to budowa zbiornika wody o pojemności 650 M3 oraz nowoczesnej stacji uzdatniania wody . Wykonany wcześniej program funkcjonalno-użytkowy zakłada przebudowę ujęcia wody i budowę stacji uzdatniania wody.

Podstawowym celem budowy stacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o lepszej jakości. W wyniku realizacji budowy użytkownicy otrzymają wodę o podwyższonych parametrach w zakresie twardości, jednocześnie o dobrych walorach smakowych i w ilości zapewniającej ich bezpieczeństwo bytowe i przeciwpożarowe.Obniżona twardość wody uzdatnionej pozwoli zmniejszyć zużycie wszelkiego rodzaju detergentów przez co także zmniejszą się koszty utrzymania gospodarstw domowych.

Efektem tej budowy będzie niezawodność pracy stacji poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury sterującej oraz nowych urządzeń technologicznych. Zgodnie z programem funkcjonalnym inwestycja zapewni także możliwość zwiększenia ilości osób korzystających z sieci wodociągowej, większą niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę pitną, zabezpieczenie odpowiedniej jakości bakteriologicznej wody oraz likwidację okresowych niedoborów.

Przypomnijmy skąd pochodzą środki finansowe na tę inwestycje. Urząd w 2022 roku aplikował do rządowego funduszu Polski Ład w drugiej edycji programu inwestycji strategicznych. Program ten realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kosztorys inwestorski tj. całkowite koszty realizacji inwestycji wyniosły 7 061 287 zł.  W ramach postępowania przetargowego wykonawcą zostało wybrane konsorcjum którego liderem jest PBC sp. z o. o.. W dniu 23 maja 2023 roku Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy zawarł umowę z wykonawcą na realizację zadania. Wartość podpisanej umowy wynosi 8 485 692 zł 62 gr.  Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił gminie promesy na tę kwotę dofinansowania w wysokości 4 748 480 zł. Pozostała kwota tj. 3 742 212 zł została uzupełniona ze środków pochodzących z Rządowej subwencji na wodociągi, kanalizację.  

Realizacja zadania to zaledwie 18 miesięcy. Rozpoczęcie robót nastąpi jeszcze w tym półroczu a oddanie do użytku nastąpi w grudniu 2024 roku.

Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/