POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Proszę udostępnij i polub nas:

RZĄDOWY PROGRAM – POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Opublikowano: 30 grudzień 2021Odsłony: 564

b_250_0_16777215_0_0_https___czchow.naszops.pl_pliki_obraz_znaki_strona_www_1.png

Gmina Czchów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr OK.II.531.1.7/7.2021 w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości
144 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące 00/100).

Przyznana dotacja jest przeznaczona na zakup usług i wyposażenia do stołówek szkolnych. Celem dotacji jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2021 szacuje się na kwotę 180 000,00  zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
w tym środki własne gminy 36 000,00 (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/