Ludowy Klub Sportowy Tymon Tymowa w Tymowej z nowym sprzętem sportowym zakupionym z dotacji Funduszu Sprawiedliwości

Proszę udostępnij i polub nas:
  • Ludowy Klub Sportowy Tymon Tymowa w Tymowej z nowym sprzętem sportowym zakupionym z dotacji Funduszu Sprawiedliwości

05 styczeń 2023

W dniu 28.12.2022 w Urzędzie Miejskim w Czchowie Burmistrz Czchowa oficjalne przekazał Ludowemu Klubowi Sportowemu Tymon Tymowa sprzęt sportowy zakupiony w ramach umowy na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok.

Dotacja w wysokości 5 tys. zł została przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu sportowego, służącego do prowadzenia treningów z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi jak również potrzebnego do udziału w rozgrywkach piłki nożnej. Ze środków dotacji zakupiono 20 szt. piłki nożnej oraz 20 szt. strojów piłkarskich i 20 szt. skarpetogetrów .

Termin zakończenia realizacji umowy – 31 grudnia 2022 roku.

321620095 5538968389558345 487607186159783463 n
321931779 918606942633432 7631641711657728936 n
IMG20221228090405
IMG20221228090359
Proszę udostępnij i polub nas:
X (Twitter)
https://www.instagram.com/marekchudobaczchow/